Dil Seçiniz : Türkçe |İngilizce
KOSGEB Teşvikleri

KOSGEB Teşvikleri

Yeni işyeri açanlar, yeni personel çalıştıracaklar, yeni bir buluşu olanlara veya Ar-Ge çalışması olanlara verilen teşvikler ile ilgili Premium Müşavirlik yanınızda. Gerekli alt yapı ve danışmanlık yapılmaktadır.


Girişimcilik Destekleri

 • Programın Amacı ve Gerekçesi : Bu programın amacı, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamaktır.
 • Destek Unsurları : Yeni Girişimci Desteğine; bu Program kapsamında Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayan girişimcilerin kurdukları işletmeler ile İŞGEM’de yer alan İşletmeler (sahip veya ortaklarının Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine katılım şartı aranmaksızın) başvurabilir.

  (1) İşletme kuruluş giderleri için geri ödemesiz olarak 2.000 (iki bin) TL destek sağlanır.

  (2) Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği kapsamında, işletmenin kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınan/alınacak makine, teçhizat, yazılım ve ofis donanımları için geri ödemesiz olarak üst limiti 18.000 (onsekiz bin) TL destek sağlanır.

  (3) İşletme Giderleri Desteği kapsamında, işletmenin kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde gerçekleşen işyeri kirası ve personel net ücretlerine yönelik olarak, aylık azami 5000 TL ve toplamda geri ödemesiz olarak 30.000 (otuz bin) TL destek sağlanır.

  (4) Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği ile İşletme Giderleri Desteği üst limitleri; bu destek unsurları için belirlenen üst limitlerin toplamını aşmamak üzere ihtiyaç duyulması halinde Kurul Kararı ile % 50 (elli)’ye kadar arttırılabilir. Bu durumda Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteğinin üst limiti 27.000 (yirmiyedibin) TL, İşletme Giderleri Desteği üst limiti 45.000 (kırkbeş bin) TL ve her iki desteğin üst limitleri toplamı ise 48.000 (kırksekiz bin) TL’yi geçemez.

  (5) Sabit Yatırım Desteği kapsamında, işletme kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınan/alınacak makine, teçhizat ve yazılım için teminat karşılığı geri ödemeli olarak 100.000 (yüz bin) TL destek sağlanır.

AR-GE, Teknolojik Üretim Ve Yerlileştirme Destekleri

 • Ar-ge ve İnovasyon destek programı
 • Endüstriyel Uygulama Destek Programı
 • KOBİ TEKNOYATIRIM - KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı
 • Stratejik Ürün Destek Programı
 • İşletme Geliştirme, Büyüme Ve Uluslararasılaşma Destekleri

 • KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı
 • Genel Destek Programı
 • İş Birliği Güç Birliği Destek Programı
 • Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı
 • TEKNOPAZAR - Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı
 • KOBİ Proje Destek Programı
 • Tematik Proje Destek Programı
 • KOBİ Finansman Destekleri

 • Kredi Faiz Desteği
 • Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programı
 • Laboratuvar Hizmetleri

 • KOSGEB Laboratuvar Hizmetleri