Dil Seçiniz : Türkçe |İngilizce

Muhasebe Ve Mali İşler Yönetimi (OUTSOURCING)

Muhasebe her şirketin en önemli fonksiyonlarından biridir. Ayrıca sürekli değişen mevzuat ve ekonomik koşullar çerçevesinde şirketlerin muhasebe ve vergi yükümlülüklerini daha etkin yönetebilmeleri için uzman kişiler tarafından yönlendirilmeye ihtiyacı vardır.
Muhasebenin temel üç işlevi vardır;
Kanunların gerektirdiği zorunlu bildirimlerin takibi,
Şirket yöneticilerine firma ve faaliyetler hakkında bilgi sunulması,
Ve son olarak şirket hakkında üçüncü kişilere sağlıklı bilgi aktarılması,
Klasik mali müşavirlik anlayışında bu üç işlevden sadece birincisi yerine getirilmekte olup, Firmamız bu üç işlevin muhasebe sisteminin sağlıklı kurularak etkin hale getirilmesini amaç edinmiştir.
Muhasebe İşlemleri:
Tekdüzen Muhasebe Hesap Planı ile uyumlu olarak firmaların resmi defterlerinin tutulması
Şirket sektör ve yapısına uygun hesap planının oluşturulması
Tüm vergi beyannamelerinin ve bildirimlerin hazırlanması ve gönderilmesi
Defter tasdikleri, kapanış işlemlerinin yapılması
Müşteri fatura ve ödeme talimatlarının hazırlanması
Mali tablolarının hazırlanması
Bordro İşlemleri:
Aylık bordroların hazırlanması
İşe giriş/çıkış bildirgelerinin hazırlanması
Personel ile ilgili özlük dosyalamaların oluşturulması ve takibi
İhbar ve Kıdem tazminatı hesaplamalarının yapılması
Ücret ödemelerin hazırlanması
SGK bildirgelerinin hazırlanması
Vergi Beyannamelerini Hazırlanması:
Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamelerin hazırlanması
Aylık KDV1, KDV2, Muhtasar ve bildirimlerin hazırlanması gönderilmesi.